TARTU ÜLIKOOL
MATEMAATIKATEADUSKOND
Arvutiteaduse instituut
Tarkvarasüsteemide õppetool
Informaatika eriala
.
.
.
Aulis Sibola
WWW-LIIDES TARTU ÜLIKOOLI ÕPPEAINEREGISTRILE
Bakalaureusetöö
.
.
.
Juhendaja dots. Jaanus Pöial
.
.
.
Tartu 1998